HomeDossiersExportcontrole

Dossier: Exportcontrole

Let op: opent in een nieuw venster E-mailadres

exportcontrole 100Wilt u militaire goederen of dual-use goederen uitvoeren, dan moet u aan strenge eisen voldoen. Ook voor sanctielanden gelden strenge beperkingen. Door de politieke bewegingen in de wereld veranderen de regels voortdurend.

 

 

Artikelen

25 april 2013

De 'sanctie-emmer'
De regelgeving rond exportcontrols en sancties is ingewikkeld en veranderlijk. Voor wie er niet aan voldoet, kunnen de consequenties groot zijn. Maar wie zichzelf inzicht verschaft in de materie kan nog altijd prima internationaal zakendoen.

Lees meer...

23 augustus 2012

Het opzetten van een Exportcontrole Compliance Systeem
De verspreiding van het terrorisme en de zogenaamde staatsterreur heeft er toe geleid dat de overheid meer controle is gaan uitoefenen op de uitvoer van strategische goederen naar zogenaamde risicolanden. De recente gebeurtenissen in het Midden Oosten hebben geleid tot een reeks van sancties en embargo’s tegen bepaalde landen waar elke exporteur zich aan moet onderwerpen. Al die maatregelen nopen exporteurs om hun exportactiviteiten aan een risico-analyse te onderwerpen.

Lees meer...

14 september 2011

EU-sancties tegen Syrië
Het effect van de EU-sancties tegen Syrië is voor de meeste bedrijven die met Syrië zaken doen nog beperkt. Op basis van de recente onderhandelingen die binnen de EU hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, is het goed mogelijk dat hier op korte termijn verandering in zal komen.

Lees meer...

15 juni 2011

EU-sancties tegen Libië
De EU heeft op 3 maart 2011 Verordening 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië (‘Sanctieverordening Libië') gepubliceerd. In dit artikel wordt onder meer ingegaan op de vraag welke sancties voor uw bedrijf van belang zijn.

Lees meer...

31 mei 2011

Transportverzekering en economische sancties
Goederentransportpolissen die transportverzekeraars afgeven ten dienste van exporteurs, hebben in de regel een ruime omschrijving van de verzekerde goederen, ruim in deze zin dat volstaan wordt met de vermelding dat alle goederen die verzekerde exporteert onder de dekking begrepen zijn. Het gebied waarbinnen de dekking geldt is soms beperkt tot Europa, maar in de voorbije decennia is de positie van de Nederlandse exporteur mondiaal sterker geworden, waardoor in veel transportcontractverzekeringen sprake is van een werelddekking. In de onrustige politieke en daarmee samenhangende militaire activiteiten van dit moment, is het nuttig en nodig dat importeurs en exporteurs zich van enkele dingen op het punt van hun goederentransportverzekering goed bewust zijn.

Lees meer...

29 mei 2011

Sanctiebeleid noodzakelijk bij internationale transacties
Elke ondernemer heeft met sancties te maken. Als u internationaal zaken doet, loopt uw organisatie meer risico en wordt de noodzaak groter om hiervoor beleid op te stellen. Nu het erg onrustig is in het Midden-Oosten, krijgen zaken als ‘sancties' meer aandacht. En terecht, want de risico's kunnen erg groot zijn.

Lees meer...

  Nieuws exportcontrole

  27 januari 2014 - vno-ncw.nl

  Sancties op Iran tijdelijk en beperkt verlicht

  Op 20 januari 2014 zijn de sancties op Iran verlicht met (EU) Verordening 42/2014, en (EU) Raadsbesluit 2014/21/CFSP. Deze verlichting is vrij beperkt, omkeerbaar en voor een termijn van 6 maanden.

  Bron...

  21 januari 2014 - nrc.nl

  EU en VS schorten sancties tegen Iran op

  De Europese Unie en de Verenigde Staten schorten een aantal sancties tegen Iran op. In ruil voor het terugschroeven van het atoomprogramma worden enkele sancties waar de Iraanse economie zwaar onder lijdt opgeschort. Zo kan Iran vanaf nu weer vliegtuigonderdelen voor de burgerluchtvaart kopen en in goud handelen. Bovendien wordt 4,2 miljard dollar (3,1 miljard euro) aan olie-inkomsten, geld dat op buitenlandse rekeningen was bevroren, vrijgegeven.

  Bron...

  28 mei 2013 - fd.nl

  EU verlengt wapenembargo Syrië niet

  De lidstaten van de Europese Unie hebben het wapenembargo tegen Syrië niet verlengd en moeten zelf beslissen over het sturen van wapens naar Syrië.

  Bron...